Cod COR 314 | Tehnicieni în ştiinţele vieţii şi alţi specialişti asimilaţi

Cod COR 31
Tehnicienii în ştiinţele vieţii şi alţi specialişti asimilaţi îndeplinesc o varietate de sarcini tehnice pentru a susţine specialiştii din domeniul ştiinţei vieţii în activitatea lor de cercetare, dezvoltare, administrare, conservare şi protecţia muncii, în domenii cum ar fi biologie, botanică, zoologie, biotehnologie şi biochimie, agricultură, piscicultură şi silvicultură.