Cod COR 333 | Agenţi de servicii comerciale

Cod COR 33
Agenţii de servicii comerciale stabilesc contacte pentru a vinde diverse servicii comerciale cum ar fi spaţiul de publicitate în mass-media, desfăşoară activităţi vamale pentru a se asigura că documentele necesare sunt în ordine, informează persoanele în căutarea unui loc de muncă despre locurile de muncă vacante, realizează activităţi de mediere între lucrător şi angajator, aranjează contracte pentru atleţii de performanţă, animatori şi artişti, precum şi pentru publicarea de cărţi, producţia de piese de teatru sau înregistrarea, interpretarea şi vânzarea de muzică, planifică şi organizează conferinţe şi evenimente similare.