Cod COR 411 | Funcţionari cu atribuţii generale

Cod COR 41
Funcţionarii cu atribuţii generale de birou efectuează sarcini de secretariat şi administrative în conformitate cu procedurile stabilite.