Cod COR 441 | Alţi lucrători în servicii suport în domeniul administrativ

Cod COR 44
Alţi lucrători în servicii-suport din domeniul administrativ îndeplinesc sarcini de redactare în ziare, instanţe de judecată, biblioteci şi oficii poştale, îndosariază documente, pregătesc informaţii pentru prelucrare, verifică materialul privind conformitatea cu sursa originală a materialului, ţin evidenţa dosarelor de personal şi scriu în numele persoanelor analfabete.
13 iunie 2018

Cod COR 4411 Funcţionari bibliotecă

13 iunie 2018

Cod COR 4412 Curieri şi sortatori corespondenţă

13 iunie 2018

Cod COR 4413 Codificatori, corectori şi asimilaţi

13 iunie 2018

Cod COR 4414 Copişti şi funcţionari asimilaţi

13 iunie 2018

Cod COR 4415 | Funcţionari pentru activităţi de secretariat

13 iunie 2018

Cod COR 4416 Funcţionari în domeniul resurselor umane

13 iunie 2018

Cod COR 4419 Lucrători în servicii suport neclasificaţi în grupele de bază anterioare