Cod COR 516 | Alţi lucrători în domeniul serviciilor personale

Cod COR 51
Alţi lucrători în domeniul serviciilor personale descriu trecutul şi prevăd (prezic) evenimente viitoare din viaţa persoanelor, oferă companie şi alte servicii personale, îngrijesc şi dresează animalele, furnizează servicii de îmbălsămare şi funerare, instruiesc persoanele pentru a conduce vehicule.