Cod COR 732 | Lucrători poligrafi

Cod COR 73
Lucrătorii poligrafi culeg şi aranjează caracterele înainte de imprimare, montează şi acţionează presele de tipărit, leagă şi finisează produsele tipărite, pregătesc şabloanele şi acţionează echipamentele de imprimare pe ecran (serigrafie).
13 iunie 2018

Cod COR 7321 Zeţari şi linotipişti

13 iunie 2018

Cod COR 7322 Tipografi

13 iunie 2018

Cod COR 7323 Legători şi lucrători finisare