Cod COR 831 | Mecanici de locomotivă şi asimilaţi

Cod COR 83
Mecanicii de locomotivă şi asimilaţii acestora conduc sau asistă la conducerea locomotivelor pentru transportul de pasageri şi de marfă, îşi asumă răspunderea şi iau măsuri de protecţie a trenurilor de marfă în timpul călătoriilor, controlează circulaţia traficului feroviar prin acţionarea semnalelor, asigură deplasarea materialului rulant şi a trenurilor în staţiile de triaj, pregătesc trenurile de tracţiune (pentru remorcare) în mine şi dirijează/controlează circulaţia acestora.