Cod COR 921 | Muncitori necalificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit

Cod COR 92
Muncitorii necalificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit execută sarcini simple şi de rutină în producţia de culturi şi întreţinerea efectivelor de animale, se ocupă cu cultivarea şi întreţinerea grădinilor şi parcurilor, exploatarea şi întreţinerea pădurilor, şi desfăşoară activităţi în domeniul acvaculturii şi pescuitului.