Grupa CAEN 86 | Activităţi referitoare la sănătatea umană

Grupa CAEN Q Grupa CAEN 861 Grupa CAEN 862 Grupa CAEN 869
Această diviziune include servicii de spitalizare pe termen lung sau scurt, servicii medicale generale sau specializate, chirurgicale, psihiatrice sau de dezintoxicare; a sanatoriilor, preventoriilor, căminelor de îngrijire medicală, azilelor-spital, spitalelor psihiatrice, centrelor de reabilitare, leprozeriilor şi a altor instituţii de sănătate, care oferă servicii de cazare şi care se angajează în furnizarea diagnosticului şi a tratamentului medical pentrubolnavii internaţi. Diviziunea include de asemenea, consultaţia şi tratamentul medicalîn domeniul medicinii generale şi de specialitate, acordate de către doctori de medicină generală şi medici specialişti şi chirurgi. Sunt incluse aici activităţile de practică dentară, de natură generală sau specializată şi activităţile ortodontice. În puls diviziunea mai cuprinde activităţi de asistenţă medicală neefectuate de spitale sau de medici ci de paramedici autorizaţi prin lege să trateze pacienţii