Grupa CAEN 862 | Activităţi de asistenţă medicală ambulatorie şi stomatologică

Grupa CAEN 86
Această grupă include consultaţii şi tratamente medicale efectuate depersonal medical de medicină generală sau de specialitate, inclusiv chirurgi, stomatologi etc. Aceste activităţi de asistenţă medicalăpot fi efectuate individual sau colectiv şiîn clinici spitaliceşti ambulatorii ori în clinici de tipul celor anexate întreprinderilor, şcolilor, azilelor de bătrâni, sindicatelor şi confederaţiilor sindicale, dar şi la domiciliul pacienţilor. Această grupă include de asemenea: -servicii de consultaţii particulare pentru pacienţi