GRUPA 11 | REZULTATUL REPORTAT

CLASA 1
Din grupa 11 "Rezultatul reportat" face parte contul 117 "Rezultatul reportat".
18 iunie 2018

Contul 117 | Rezultatul reportat

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa rezultatului sau părţii din rezultatul exerciţiului precedent nerepartizat de către adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor, respectiv a pierderii neacoperite şi […]