GRUPA 16 | ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE

CLASA 1
Din grupa 16 "Împrumuturi şi datorii asimilate" fac parte:
18 iunie 2018

Contul 161 | Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa împrumuturilor din emisiunea obligaţiunilor. Contul 161 „Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni” este un cont de pasiv.
18 iunie 2018

Contul 162 | Credite bancare pe termen lung

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa creditelor bancare pe termen lung primite de entitate. Contul 162 „Credite bancare pe termen lung” este un cont de […]
18 iunie 2018

Contul 166 | Datorii care privesc imobilizările financiare

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa datoriilor entităţii faţă de entităţile afiliate, respectiv entităţile asociate şi entităţile controlate în comun. Contul 166 „Datorii care privesc […]
18 iunie 2018

Contul 167 | Alte împrumuturi şi datorii asimilate

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa altor împrumuturi şi datorii asimilate, cum sunt: depozite, garanţii primite şi alte datorii asimilate. Contul 167 „Alte împrumuturi şi […]
18 iunie 2018

Contul 168 | Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa dobânzilor datorate, aferente împrumuturilor din emisiunea de obligaţiuni, creditelor bancare pe termen lung, datoriilor faţă de entităţile afiliate, respectiv […]
18 iunie 2018

Contul 169 | Prime privind rambursarea obligaţiunilor şi a altor datorii

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa primelor de rambursare reprezentând diferenţa dintre valoarea de rambursare a obligaţiunilor şi a altor datorii, pe de o parte, […]