GRUPA 42 | PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE

CLASA 4
Din grupa 42 "Personal şi conturi asimilate" fac parte:
18 iunie 2018

Contul 421 | Personal – salarii datorate

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor cu personalul pentru drepturile salariale cuvenite acestuia în bani sau în natură, inclusiv a sporurilor, adaosurilor, premiilor din […]
18 iunie 2018

Contul 423 | Personal – ajutoare materiale datorate

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa ajutoarelor de boală pentru incapacitate temporară de muncă, a celor pentru îngrijirea copilului, a ajutoarelor de deces şi a […]
18 iunie 2018

Contul 424 | Prime reprezentând participarea personalului la profit

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa primelor acordate personalului din profitul realizat, potrivit prevederilor legale, reprezentând participarea acestora la profit. Contul 424 „Prime reprezentând participarea […]
18 iunie 2018

Contul 425 | Avansuri acordate personalului

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa avansurilor acordate personalului. Contul 425 „Avansuri acordate personalului” este un cont de activ.
18 iunie 2018

Contul 426 | Drepturi de personal neridicate

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa drepturilor de personal neridicate în termenul legal. Contul 426 „Drepturi de personal neridicate” este un cont de pasiv.
18 iunie 2018

Contul 427 | Reţineri din salarii datorate terţilor

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa reţinerilor şi popririlor din salarii, datorate terţilor. Contul 427 „Reţineri din salarii datorate terţilor” este un cont de pasiv.
18 iunie 2018

Contul 428 | Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa altor datorii şi creanţe în legătură cu personalul. Contul 428 „Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul” este […]