GRUPA 44 | BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ŞI CONTURI ASIMILATE

CLASA 4
Din grupa 44 "Bugetul statului, fonduri speciale şi conturi asimilate" fac parte:
18 iunie 2018

Contul 441 | Impozitul pe profit/venit

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor cu bugetul statului/bugetele locale privind impozitul pe profit/venit. Contul 441 „Impozitul pe profit/venit” este un cont de pasiv.
18 iunie 2018

Contul 442 | Taxa pe valoarea adăugată

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor cu bugetul statului privind taxa pe valoarea adăugată pentru operaţiunile efectuate pe teritoriul României. Nu se evidenţiază în […]
18 iunie 2018

Contul 4423 | Taxa pe valoarea adăugată de plată

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa taxei pe valoarea adăugată de plătit la bugetul statului. Contul 4423 „Taxa pe valoarea adăugată de plată” este un […]
18 iunie 2018

Contul 4424 | Taxa pe valoarea adăugată de recuperat

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa taxei pe valoarea adăugată de recuperat de la bugetul statului. Contul 4424 „Taxa pe valoarea adăugată de recuperat” este […]
18 iunie 2018

Contul 4426 | Taxa pe valoarea adăugată deductibilă

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa taxei pe valoarea adăugată deductibilă, potrivit legii. Contul 4426 „Taxa pe valoarea adăugată deductibilă” este un cont de activ.
18 iunie 2018

Contul 4427 | Taxa pe valoarea adăugată colectată

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa taxei pe valoarea adăugată colectată, potrivit legii. Contul 4427 „Taxa pe valoarea adăugată colectată” este un cont de pasiv.
18 iunie 2018

Contul 4428 | Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă

În acest cont se evidenţiază, potrivit legii, taxa pe valoarea adăugată neexigibilă. Contul 4428 „Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă” este un cont bifuncţional. Soldul contului reprezintă […]
18 iunie 2018

Contul 444 | Impozitul pe venituri de natura salariilor1

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa impozitelor pe veniturile de natura salariilor şi a altor drepturi similare, datorate bugetului statului. Contul 444 „Impozitul pe venituri […]
18 iunie 2018

Contul 445 | Subvenţii

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor privind subvenţiile aferente activelor şi a celor aferente veniturilor, distinct pe subvenţii guvernamentale, împrumuturi nerambursabile cu caracter de […]