Cod CAEN 8891 | Activităţi de îngrijire zilnică pentru copii
12 iunie 2018

Cod CAEN 8899 | Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare, n.c.a.

Grupa CAEN 889 | Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare

Codul CAEN 8899 include:
-servicii sociale, de consiliere, ajutor social, recomandare şi servicii similare destinatepersoanelor şi familiilor, la domiciliu sau în alte locaţii şi care sunt efectuate de către instituţiiguvernamentale sau de către organizaţii private, organizaţii de ajutorare în caz de dezastre şiorganizaţii naţionale şi locale de întrajutorare, şi de către specialişti care oferă servicii de consultanţă:
-activităţi de asistenţă socială şi îndrumare pentru copii şi adolescenţi
-activităţi ale centrelor deadopţie, activităţi de prevenire a actelor de cruzime faţă de copii şi de alte
persoane
-servicii de consultanţă privind bugetele de familie, servicii de consiliere maritală şi familială, servicii de
consultanţă privind creditele şi datoriile
-activităţi de asistenţă socială comunitare şi de cartier
-activităţi în sprijinulvictimele catastrofelor, refugiaţilor, imigranţilor, etc., inclusiv cazarea acestora
temporarăsau pentru perioade de timp mai îndelungate
-activităţi de recalificare profesională şi calificare pentru şomeri, cu condiţia ca educaţia să constituie o
componentă limitată
-activităţi de stabilire a drepturilor în legătură cu ajutoarele sociale, alocaţiile pentru chirii şi ajutoarele
pentru bunuri alimentare
-activităţi de asistenţă diurnă pentru persoanele fără locuinţă şi alte grupuri dezavantajate social
-activităţi caritabile cum ar fi strângerea de fonduri şi alte activităţi suport destinate ajutorului social
Codul CAEN 8899 exclude:
-finanţarea şi administrarea programelor de asigurări sociale de stat, vezi cod CAEN 8430
-activităţi similare celor descrise în această clasă, dar incluzând cazarea, vezi cod CAEN 8790


Cod CAEN 8899 – v2 2020 actualizat

Aveți completări legate de cod CAEN 8899 | Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare, n.c.a. ?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

− 2 = 1