Cod COR 2146 Ingineri mineri, petrolişti, metalurgişti şi asimilaţi
13 iunie 2018

Cod COR 2149 Ingineri şi asimilaţi neclasificaţi în grupele de bază anterioare

Cod COR 214 | Ingineri (exclusiv în electrotehnologie)

Această grupă de bază cuprinde specialiştii ingineri neclasificaţi în grupa minoră 214 – Ingineri (exclusiv în electrotehnologie) sau în grupa minoră 215 – Ingineri în electrotehnologie. De exemplu, grupa include pe cei care desfăşoară activităţi de cercetare, recomandă sau dezvoltă proceduri inginereşti şi soluţii privind siguranţa la locul de muncă, inginerie biomedicală, optică, materiale, producerea de energie nucleară şi explozibile.
Cod COR 214901 – inginer prelucrarea sticlei şi ceramicii
Cod COR 214902 – subinginer prelucrarea sticlei şi ceramicii
Cod COR 214903 – inginer materiale de construcţii
Cod COR 214904 – subinginer materiale de construcţii
Cod COR 214905 – consilier inginer prelucrarea sticlei şi ceramicii
Cod COR 214906 – expert inginer prelucrarea sticlei şi ceramicii
Cod COR 214907 – inspector de specialitate inginer prelucrarea sticlei şi ceramicii
Cod COR 214908 – referent de specialitate inginer prelucrarea sticlei şi ceramicii
Cod COR 214909 – proiectant inginer ceramică, sticlă
Cod COR 214910 – chimist în materiale oxidice (sticlă, ceramică)
Cod COR 214911 – subinginer tehnologia celulozei şi hârtiei
Cod COR 214912 – proiectant inginer celuloză şi hârtie
Cod COR 214913 – consilier inginer tehnologia celulozei şi hârtiei
Cod COR 214914 – expert inginer tehnologia celulozei şi hârtiei
Cod COR 214915 – inspector de specialitate inginer tehnologia celulozei şi hârtiei
Cod COR 214916 – referent de specialitate inginer tehnologia celulozei şi hârtiei
Cod COR 214917 – cercetător în informatică
Cod COR 214918 – asistent de cercetare în informatică
Cod COR 214919 – cercetător în filatură-ţesătorie
Cod COR 214920 – inginer de cercetare în filatură-ţesătorie
Cod COR 214921 – asistent de cercetare în filatură-ţesătorie
Cod COR 214922 – cercetător în tricotaje-confecţii textile
Cod COR 214923 – inginer de cercetare în tricotaje-confecţii textile
Cod COR 214924 – asistent de cercetare în tricotaje-confecţii textile
Cod COR 214925 – cercetător în tehnologia chimică a produselor textile, pieii, blănurilor şi înlocuitorilor
Cod COR 214926 – inginer de cercetare în tehnologia chimică a produselor textile, pieii, blănurilor şi înlocuitorilor
Cod COR 214927 – asistent de cercetare în tehnologia chimică a produselor textile, pieii, blănurilor şi înlocuitorilor
Cod COR 214928 – cercetător în confecţii din piele şi înlocuitori
Cod COR 214929 – inginer de cercetare în confecţii din piele şi înlocuitori
Cod COR 214930 – asistent de cercetare în confecţii din piele şi înlocuitori
Cod COR 214931 – cercetător în exploatări forestiere
Cod COR 214932 – inginer de cercetare în exploatări forestiere
Cod COR 214933 – asistent de cercetare în exploatări forestiere
Cod COR 214934 – inginer de cercetare în proiectarea mobilei şi produselor finite din lemn
Cod COR 214935 – cercetător în prelucrarea lemnului
Cod COR 214936 – inginer de cercetare în prelucrarea lemnului
Cod COR 214937 – asistent de cercetare în prelucrarea lemnului
Cod COR 214938 – cercetător în tehnologie şi echipamente neconvenţionale
Cod COR 214939 – inginer de cercetare în tehnologie şi echipamente neconvenţionale
Cod COR 214940 – asistent de cercetare în tehnologie şi echipamente neconvenţionale
Cod COR 214941 – cercetător în tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafiei şi fibrelor
Cod COR 214942 – inginer de cercetare în tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafiei şi fibrelor
Cod COR 214943 – asistent de cercetare în tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafiei şi fibrelor
Cod COR 214944 – corespondent securitate – confidenţialitate produs
Cod COR 214945
– 214946 expert achiziţii publice
Cod COR 214947 – expert elaborare documentaţii tehnice de montaj
Cod COR 214948 – expert monitorizare şi control lucrări de montaj
Cod COR 214949 – expert prevenire – reducere riscuri tehnologice
Cod COR 214950 – expert urmărire comportare în exploatare lucrări montaj
Cod COR 214951 – expert tehnic extrajudiciar
Cod COR 214952 – auditor de siguranţă rutieră
Cod COR 214953 – inspector/referent în gestiunea materialelor şi mijloacelor fixe
Cod COR 214954 – inginer exploatare echipamente și instalații nucleare

Cod COR 2149 – 2023 actualizat

Aveți completări legate de cod COR 2149 Ingineri şi asimilaţi neclasificaţi în grupele de bază anterioare ?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

2 × 5 =