Cod COR 2152 Ingineri electronişti
13 iunie 2018

Cod COR 2151 Ingineri electricieni

Cod COR 215 | Ingineri în electrotehnologie

Inginerii electricieni desfăşoară cercetări, oferă consultanţă, proiectează şi coordonează direct activitatea de construire şi de exploatare a sistemelor electrice, a componentelor, a motoarelor şi a echipamentelor, consiliază şi coordonează activitatea de funcţionare a acestora, de întreţinere şi de reparare a lor sau studiază şi consiliază cu privire la aspectele tehnologice ale materialelor, produselor şi proceselor de inginerie electrică.
Cod COR 215101 – dispecer energetic feroviar
Cod COR 215102 – dispecer centrală, hidrocentru, cascadă, dispecerate teritoriale
Cod COR 215103 – dispecer reţea distribuţie
Cod COR 215104 – dispecer reţele de înaltă tensiune
Cod COR 215105 – inginer sisteme electroenergetice
Cod COR 215106 – radiochimist
Cod COR 215107 – subinginer electroenergetică
Cod COR 215108 – inginer energetică industrială
Cod COR 215109 – inginer sisteme termoenergetice
Cod COR 215110 – proiectant inginer electrotehnic
Cod COR 215111 – inginer proiectant energetician
Cod COR 215112 – inginer reţele electroenergetice
Cod COR 215113 – subinginer reţele electrice
Cod COR 215114 – inginer hidroenergetică
Cod COR 215115 – inginer exploatare centrale nuclearoelectrice
Cod COR 215116 – subinginer centrale termoelectrice
Cod COR 215117 – inginer exploatare instalaţii nucleare
Cod COR 215118 – proiectant subinginer electrotehnic
Cod COR 215119 – proiectant sisteme de securitate
Cod COR 215120 – şef tură dispecer energetic
Cod COR 215121 – cercetător în electrotehnică
Cod COR 215122 – inginer de cercetare în electrotehnică
Cod COR 215123 – asistent de cercetare în electrotehnică
Cod COR 215124 – cercetător în electrofizică
Cod COR 215125 – inginer de cercetare în electrofizică
Cod COR 215126 – asistent de cercetare în electrofizică
Cod COR 215127 – cercetător în metrologie
Cod COR 215128 – inginer de cercetare în metrologie
Cod COR 215129 – asistent de cercetare în metrologie
Cod COR 215130 – cercetător în electromecanică
Cod COR 215131 – inginer de cercetare în electromecanică
Cod COR 215132 – asistent de cercetare în electromecanică
Cod COR 215133 – cercetător roboţi industriali
Cod COR 215134 – inginer de cercetare roboţi industriali
Cod COR 215135 – asistent de cercetare roboţi industriali
Cod COR 215136 – cercetător în centrale termoelectrice
Cod COR 215137 – inginer de cercetare în centrale termoelectrice
Cod COR 215138 – asistent de cercetare în centrale termoelectrice
Cod COR 215139 – cercetător în centrale nuclearoelectrice
Cod COR 215140 – inginer de cercetare în centrale nuclearoelectrice
Cod COR 215141 – asistent de cercetare în centrale nuclearoelectrice
Cod COR 215142 – cercetător în electroenergetică
Cod COR 215143 – inginer de cercetare în electroenergetică
Cod COR 215144 – asistent de cercetare în electroenergetică
Cod COR 215145 – cercetător în energetică industrială
Cod COR 215146 – inginer de cercetare în energetică industrială
Cod COR 215147 – asistent de cercetare în energetică industrială
Cod COR 215148 – ofițer electrician
Cod COR 215149 – inginer electrician
Cod COR 215150 – auditor electroenergetic
Cod COR 215151 – inginer centrale fotovoltaice
Cod COR 215152 – inginer centrale eoliene
Cod COR 215153 – inginer exploatare centrale termoelectrice
Cod COR 215154 – auditor termoenergetic
Cod COR 215155 – inginer securitate obiective nucleare
Cod COR 215156 – inginer exploatare centrale hidroelectrice
Cod COR 215157 – inginer echipamente și sisteme hidroenergetice
Cod COR 215158 – inginer management resurse de apă
Cod COR 215159 – inginer energetica clădirilor
Cod COR 215160 – inginer programare și optimizare a instalațiilor și proceselor energetice
Cod COR 215161 – inginer tehnologii informatice în energetică
Cod COR 215162 – inginer conducere și control sisteme de utilități energetice
Cod COR 215163 – inginer rețele și sisteme hidraulice

Cod COR 2151 – 2023 actualizat

Aveți completări legate de cod COR 2151 Ingineri electricieni ?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

37 + = 44