Cod COR 7115 Dulgheri şi tâmplari
13 iunie 2018

Cod COR 7119 Muncitori constructori şi asimilaţi neclasificaţi în grupele de bază anterioare

Cod COR 711 | Muncitori constructori şi asimilaţi

Această grupă de bază cuprinde muncitorii constructori şi asimilaţii acestora care nu sunt clasificaţi în altă parte în grupa minoră 711 – Muncitori constructori şi asimilaţi. De exemplu grupa de bază include lucrători în demolare, lucrători în întreţinerea clopotniţelor, şemineurilor şi coşurilor industriale, muncitori în ridicarea schelelor.
Cod COR 711901 – muncitor hidrometru
Cod COR 711902 – pavator
Cod COR 711903 – săpător fântâni
Cod COR 711904 – asfaltator
Cod COR 711905 – cantonier
Cod COR 711906 – chesonier
Cod COR 711907 – constructor căi ferate
Cod COR 711908 – constructor linii tramvai
Cod COR 711909 – drenor canalist
Cod COR 711910 – fascinar
Cod COR 711911 – finisor terasamente
Cod COR 711912 – muncitor hidrogeolog
Cod COR 711913 – muncitor constructor şenal navigabil, lucrări hidrotehnice şi portuare
Cod COR 711914 – şef echipă întreţinere poduri metalice, viaducte şi tuneluri
Cod COR 711915 – agent hidrotehnic
Cod COR 711916 – revizor cale sau puncte periculoase
Cod COR 711917 – meseriaş întreţinere cale
Cod COR 711918 – şef echipă întreţinere cale
Cod COR 711919 – meseriaş întreţinere poduri metalice, viaducte şi tuneluri
Cod COR 711920 – alpinist utilitar
Cod COR 711921 – laborant determinări fizico-mecanice pentru lucrări de drumuri şi poduri
Cod COR 711922 – şef echipă întreţinere cale metrou
Cod COR 711923 – şef echipă lucrări artă metrou
Cod COR 711924 – lucrător pentru drumuri şi căi ferate
Cod COR 711925 – muncitor în tăieri structuri cu scule diamantate
Cod COR 711926 – speolog utilitar

Cod COR 7119 – 2023 actualizat

Aveți completări legate de cod COR 7119 Muncitori constructori şi asimilaţi neclasificaţi în grupele de bază anterioare ?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

6 + 4 =