CLASA 8 | CONTURI SPECIALE

Plan de conturi 2021 GRUPA 80 GRUPA 89
Din clasa 8 "Conturi speciale" fac parte două grupe de conturi: grupa 80 "Conturi în afara bilanţului" şi grupa 89 "Bilanţ". Pentru grupa 80 "Conturi în afara bilanţului" se foloseşte metoda de înregistrare în partidă simplă, conform căreia înregistrările se fac în debitul şi creditul unui singur cont, fără folosirea de conturi corespondente. Conturile din grupa 89 "Bilanţ" funcţionează în partidă dublă, intrând în corespondenţă cu conturile de activ şi de pasiv.
18 iunie 2018

Contul 801 | Angajamente acordate

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa angajamentelor acordate de către entitate (giruri, cauţiuni, garanţii, alte angajamente acordate), reflectând eventuala datorie a entităţii faţă de terţi, […]
18 iunie 2018

Contul 802 | Angajamente primite

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa angajamentelor primite de către entitate (giruri, cauţiuni, garanţii, alte angajamente primite), reflectând eventuala creanţă a entităţii faţă de terţi, […]
18 iunie 2018

Contul 8031 | Imobilizări corporale luate cu chirie

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa imobilizărilor corporale luate cu chirie de la terţi, în baza contractelor încheiate în acest scop. În debitul contului 8031 […]
18 iunie 2018

Contul 8032 | Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa materiilor prime, materialelor şi altor valori materiale (imobilizări corporale, obiecte preţioase etc.) aparţinând terţilor, primite pentru prelucrare, finisare sau […]
18 iunie 2018

Contul 8033 | Valori materiale primite în păstrare sau custodie

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa valorilor materiale (materii prime şi materiale, mărfuri, imobilizări corporale etc.) primite temporar spre păstrare sau în custodie pe bază […]
18 iunie 2018

Contul 8034 | Debitori scoşi din activ, urmăriţi în continuare

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa debitorilor care au fost scoşi din activul entităţii, ca insolvabili sau dispăruţi, care, în conformitate cu dispoziţiile legale, trebuie […]
18 iunie 2018

Contul 8035 | Stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosinţă

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa stocurilor de natura obiectelor de inventar date în folosinţă. În debitul contului 8035 „Stocuri de natura obiectelor de inventar […]
18 iunie 2018

Contul 8036 | Redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa imobilizărilor primite în leasing operaţional, a contractelor de închiriere, chiriilor şi altor datorii asimilate, datorate de către entitate pentru […]
18 iunie 2018

Contul 8037 | Efecte scontate neajunse la scadenţă

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa efectelor scontate depuse la bancă, dar neajunse la scadenţă. În debitul contului 8037 „Efecte scontate neajunse la scadenţă” se […]