CLASA 8 | CONTURI SPECIALE

Plan de conturi 2021 GRUPA 80 GRUPA 89
Din clasa 8 "Conturi speciale" fac parte două grupe de conturi: grupa 80 "Conturi în afara bilanţului" şi grupa 89 "Bilanţ". Pentru grupa 80 "Conturi în afara bilanţului" se foloseşte metoda de înregistrare în partidă simplă, conform căreia înregistrările se fac în debitul şi creditul unui singur cont, fără folosirea de conturi corespondente. Conturile din grupa 89 "Bilanţ" funcţionează în partidă dublă, intrând în corespondenţă cu conturile de activ şi de pasiv.
18 iunie 2018

Contul 8038 | Bunuri primite în administrare, concesiune şi cu chirie

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa bunurilor primite în administrare, concesiune şi cu chirie de către regii autonome, societăţi/companii naţionale, societăţi. În debitul contului 8038 […]
18 iunie 2018

Contul 8039 | Alte valori în afara bilanţului

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa bunurilor care au fost predate în leasing financiar de către entităţile radiate din Registrul general şi care mai au […]
18 iunie 2018

Contul 8051 | Dobânzi de plătit

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa dobânzilor de plătit, corespunzătoare contractelor de leasing şi altor contracte asimilate, aferente perioadelor viitoare. În debitul contului 8051 „Dobânzi […]
18 iunie 2018

Contul 8052 | Dobânzi de încasat

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa dobânzilor de încasat de către entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing, […]
18 iunie 2018

Contul 806 | Certificate de emisii de gaze cu efect de seră

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră primite gratuit, potrivit legii. În debitul contului 806 „Certificate de […]
18 iunie 2018

Contul 807 | Active contingente

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa activelor contingente. În debitul contului 807 „Active contingente” se evidenţiază valoarea activelor contingente înregistrate, iar în credit, cele scoase […]
18 iunie 2018

Contul 808 | Datorii contingente

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa datoriilor contingente. În debitul contului 808 „Datorii contingente” se evidenţiază valoarea datoriilor contingente înregistrate, iar în credit, cele scoase […]
18 iunie 2018

Contul 809 | Creanţe preluate prin cesionare

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa valorii nominale a creanţelor preluate prin cesionare. În debitul contului 809 „Creanţe preluate prin cesionare” se înregistrează valoarea nominală […]
18 iunie 2018

Contul 891 | Bilanţ de deschidere

Cu ajutorul acestui cont se asigură deschiderea tuturor conturilor. În debitul contului 891 „Bilanţ de deschidere” se înregistrează soldurile conturilor de pasiv (prin creditarea acestora), iar […]