Cod COR 21 | Specialişti în domeniul ştiinţei şi ingineriei

Cod COR 2 Cod COR 211 Cod COR 212 Cod COR 213 Cod COR 214 Cod COR 215 Cod COR 216
Specialiştii în domeniul ştiinţei şi ingineriei efectuează cercetări, îmbunătăţesc sau dezvoltă concepte, teorii şi metode operaţionale ori aplică cunoştinţe ştiinţifice referitoare la domenii precum fizică, astronomie, meteorologie, chimie, geofizică, geologie, matematică, statistică, informatică, arhitectură, inginerie şi tehnologie.
13 iunie 2018

Cod COR 2111 Fizicieni şi astronomi

13 iunie 2018

Cod COR 2112 Meteorologi

13 iunie 2018

Cod COR 2113 Chimişti

13 iunie 2018

Cod COR 2114 Geologi şi geofizicieni

13 iunie 2018

Cod COR 2120 Matematicieni, actuari şi statisticieni

13 iunie 2018

Cod COR 2131 Biologi, botanişti, zoologi şi asimilaţi

13 iunie 2018

Cod COR 2132 Consultanţi în agricultură, silvicultură şi pescuit

13 iunie 2018

Cod COR 2133 Specialişti în domeniul protecţiei mediului

13 iunie 2018

Cod COR 2141 Ingineri tehnologi şi de producţie