Cod COR 212 | Matematicieni, actuari şi statisticieni

Cod COR 21
Matematicienii, actuarii şi staticienii efectuează cercetări, îmbunătăţesc sau dezvoltă concepte matematice, actuariale şi statistice, teorii, modele şi tehnici operaţionale şi aplică aceste cunoştinţe unei largi game de sarcini în domenii cum ar fi inginerie, afaceri, ştiinţe sociale şi în alte ştiinţe.