Grupa CAEN 011 | Cultivarea plantelor nepermanente

Grupa CAEN 01
Această grupă cuprinde creşterea plantelor neperene, adică plante care nu durează de la un sezon agricol la următorul, inclusiv cultivarea acestor plante în scopul producţiei de seminţe.
12 iunie 2018

Cod CAEN 0111 | Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase

Cod CAEN 0111 – v2 2023 actualizat
12 iunie 2018

Cod CAEN 0112 | Cultivarea orezului

Cod CAEN 0112 – v2 2023 actualizat
12 iunie 2018

Cod CAEN 0113 | Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor

Cod CAEN 0113 – v2 2023 actualizat
12 iunie 2018

Cod CAEN 0114 | Cultivarea trestiei de zahăr

Această clasă exclude: -cultura sfeclei de zahăr, vezi cod CAEN 0113 Cod CAEN 0114 – v2 2023 actualizat
12 iunie 2018

Cod CAEN 0115 | Cultivarea tutunului

Această clasă exclude prelucrarea tutunului, vezi cod CAEN 1200 Cod CAEN 0115 – v2 2023 actualizat
12 iunie 2018

Cod CAEN 0116 | Cultivarea plantelor pentru fibre textile

Codul CAEN 0116 include: -cultivarea bumbacului -cultivarea iutei -cultivarea inului şi a cânepei -cultivarea altor plante pentru fibre Cod CAEN 0116 – v2 2023 actualizat
12 iunie 2018

Cod CAEN 0119 | Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

Cod CAEN 0119 – v2 2023 actualizat