Grupa CAEN 01 | Agricultură, vânătoare şi servicii anexe

Grupa CAEN A Grupa CAEN 011 Grupa CAEN 012 Grupa CAEN 013 Grupa CAEN 014 Grupa CAEN 015 Grupa CAEN 016 Grupa CAEN 017
Această diviziune distinge două activităţi de bază: producţiavegetală şi producţia animalieră. Această diviziune include agricultura organică, precum şi creşterea plantelor şi animalelor modificate genetic. Se includ activităţile de producţie vegetală pe câmp şi în sere. Sunt incluse de asemenea, activităţi de servicii aferente agriculturii, vânătorii şi alte activităţi conexe. Grupa 015 (Activităţi mixte) se îndepărtează de la principiile obişnuite de identificare a activităţii principale. Se acceptă faptul că multe exploataţii agricole au o producţie echilibrată ce cuprinde atât produse vegetale cât şi animale şi că ar fi arbitrar să le clasificăm într-o categorie sau alta. Activitatea agricolă exclude orice prelucrare ulterioară a produselor agricole (clasificate în diviziunile 10,11 şi 12), în afară de cea necesară pregătirii lor pentru vânzarea primară. Pregătirea pentru vânzarea primară este inclusă aici. Diviziunea exclude activităţile de amenajare a terenului (de exemplu: terasarea terenului agricol, drenarea, pregătirea orezăriilor etc.) clasificate în secţiunea F (Construcţii) precum şi activităţile desfăşurate de achizitori şi asociaţiile cooperatiste angajate în comercializarea produselor agricole clasificate în Secţiunea G. Sunt excluse, de asemenea, activităţile de îngrijire şiîntreţinere peisagistică, pentru menţinerea terenurilor în bună stare care sunt clasificate in clasa 8130 (Activităţi de întreţinere peisagistică).
12 iunie 2018

Cod CAEN 0111 | Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase

Cod CAEN 0111 – v2 2020 actualizat
12 iunie 2018

Cod CAEN 0112 | Cultivarea orezului

Cod CAEN 0112 – v2 2020 actualizat
12 iunie 2018

Cod CAEN 0113 | Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor

Cod CAEN 0113 – v2 2020 actualizat
12 iunie 2018

Cod CAEN 0114 | Cultivarea trestiei de zahăr

Această clasă exclude: -cultura sfeclei de zahăr, vezi cod CAEN 0113 Cod CAEN 0114 – v2 2020 actualizat
12 iunie 2018

Cod CAEN 0115 | Cultivarea tutunului

Această clasă exclude prelucrarea tutunului, vezi cod CAEN 1200 Cod CAEN 0115 – v2 2020 actualizat
12 iunie 2018

Cod CAEN 0116 | Cultivarea plantelor pentru fibre textile

Codul CAEN 0116 include: -cultivarea bumbacului -cultivarea iutei -cultivarea inului şi a cânepei -cultivarea altor plante pentru fibre Cod CAEN 0116 – v2 2020 actualizat
12 iunie 2018

Cod CAEN 0119 | Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

Cod CAEN 0119 – v2 2020 actualizat
12 iunie 2018

Cod CAEN 0121 | Cultivarea strugurilor

Codul CAEN 0121 include: -cultivarea viţei de vie pentru struguri de vin şi struguri de masă Acestă clasă exclude: -fabricarea vinului, vezi cod CAEN 1102 Cod […]
12 iunie 2018

Cod CAEN 0122 | Cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale

Codul CAEN 0122 include: -cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale: -ananas -avocado -banane -curmale -mango -papaya -smochine -alte fructe tropicale şi subtropicale Cod CAEN 0122 – v2 […]