Grupa CAEN 016 | Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare

Grupa CAEN 01
Această grupă include activităţi aferente producţiei agricole şi activităţi similare celor agricole care nu sunt întreprinse în scopuri de producţie (nu rezultă produse agricole), efectuate pe bază de contract sau cu plată. Sunt de asemenea incluse aici activităţile de dupărecoltare, având drept scop pregătirea produselor agricole pentru comercializare primară. 0161 Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală Această clasă include: -activităţi agricole pe bază de contract sau cu plată: -pregătirea terenului -stabilirea culturilor -tratarea culturilor -stropirea culturilor, inclusiv din aer -curăţarea pomilor fructiferi şi tăierea viilor -transplantarea orezului, răritul sfeclei -recoltarea -controlul dăunătorilor (inclusiv rozătoare) din agricultură -întreţinerea terenului agricol în bune condiţii agricole şi de mediu -utilizarea echipamentelor de irigaţii Această clasă include de asemenea: -închirierea maşinilor agricole cu operatori şi echipaje de lucrători mecanici specializaţi Această clasă exclude: -activităţi după recoltare, vezi cod CAEN 0163 -lucrări de drenaj a terenurilor agricole, vezi cod CAEN 4312 -activităţi de arhitectură peisagistică, vezi cod CAEN 7111 -activităţi ale agronomilor şi economiştilor agricoli, vezi cod CAEN 7490 -grădinăritul peisagistic, vezi cod CAEN 8130 -organizarea expoziţiilor şi târgurilor agricole, vezi cod CAEN 8230
12 iunie 2018

Cod CAEN 0162 | Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor

Cod CAEN 0162 – v2 2022 actualizat
12 iunie 2018

Cod CAEN 0163 | Activităţi după recoltare

Cod CAEN 0163 – v2 2022 actualizat
12 iunie 2018

Cod CAEN 0164 | Pregătirea seminţelor

Codul CAEN 0164 include toate activităţile după recoltare ce au drept scop îmbunătăţirea calităţii de înmulţire a seminţelor prin eliminareamaterialelor străine, a seminţelor subdimensionate, vătămate de […]