Grupa CAEN 181 | Tipărire şi activităţi de servicii conexe tipăririi

Grupa CAEN 18
Această grupa include activităţi de tipărire a ziarelor, cărţilor, publicaţiilor periodice, formularelor comerciale, felicitărilor şi a altor materiale şi activităţi conexe, ca de exemplu: servicii de legătorie, de reproducere pe clişee sau de reproducere digitală. Tipărirea poate fi făcută utilizând diferite tehnici şi poate fi efectuată pe diferite materiale.
12 iunie 2018

Cod CAEN 1811 | Tipărirea ziarelor

Cod CAEN 1811 – v2 2023 actualizat
12 iunie 2018

Cod CAEN 1812 | Alte activităţi de tipărire n.c.a.

Codul CAEN 1812 include: -tipărirearevistelor şi a altor publicaţii periodice, care apar mai rar de patru ori pe săptămână -tipărirea de cărţi şi broşuri, partituri şi […]
12 iunie 2018

Cod CAEN 1813 | Servicii pregătitoare pentru pretipărire

Cod CAEN 1813 – v2 2023 actualizat
12 iunie 2018

Cod CAEN 1814 | Legătorie şi servicii conexe

Codul CAEN 1814 include: -lucrări de legătorie, probe de tipar şi servicii de post tipărire ca servicii conexe ale activităţii de tipărire, ca de exemplu lucrări […]