Grupa CAEN 18 | Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor

Grupa CAEN C Grupa CAEN 181 Grupa CAEN 182 Grupa CAEN 191 Grupa CAEN 192
Aceasta diviziune include tipărirea de produse cum sunt : ziare, cărţi, periodice, formulare comerciale, felicitări şi alte materiale şi lucrări anexe cum sunt lucrările de legătorie, serviciile de înregistrare pe suporţi şi digitizareaimaginilor. Activităţile anexe incluse aici sunt parte integrantă a industriei poligrafice şi acestea furnizează aproape întotdeauna un produs (o placă tipografică, o carte legată sau un compact disc ori un fişier) care este parte integrantă a industriei poligrafice. Procesele utilizate in industria poligrafică includ o mare varietate de metode de transfer a imaginilor de pe un clişeu, ecran sau fişier electronic pe un suport din: hârtie, material plastic, metal, material textil sau lemn. Cele mai utilizate metode de transfer a unei imagini de pe o placă tipografică sau ecran pe un mediu sunt reprezentate de tipărirea litografică, gravare sau tipărirea flexografică. Adesea fişierele de calculator sunt utilizate in scopul acţionării directe a mecanismului de tipărire pentru a crea imaginea sau pentru a fi utilizate de alte tipuri de echipamente (imprimante digitale saunon impact/cu jet). Deşi tipărirea si editarea se pot efectua de către aceeaşi unitate (deexemplu un ziar), aceste activităţi, distincte,sunt tot mai rar efectuate in aceeaşi locaţie. Această diviziune include de asemenea reproducerea înregistrărilor, cum sunt CD-uri, înregistrări video, programe de calculator (software), pe discuri sau benzi, etc. Aceasta diviziune exclude activităţi de informaţii şi comunicaţii, vezi secţiunea J.
12 iunie 2018

Cod CAEN 1811 | Tipărirea ziarelor

Cod CAEN 1811 – v2 2021 actualizat
12 iunie 2018

Cod CAEN 1812 | Alte activităţi de tipărire n.c.a.

Codul CAEN 1812 include: -tipărirearevistelor şi a altor publicaţii periodice, care apar mai rar de patru ori pe săptămână -tipărirea de cărţi şi broşuri, partituri şi […]
12 iunie 2018

Cod CAEN 1813 | Servicii pregătitoare pentru pretipărire

Cod CAEN 1813 – v2 2021 actualizat
12 iunie 2018

Cod CAEN 1814 | Legătorie şi servicii conexe

Codul CAEN 1814 include: -lucrări de legătorie, probe de tipar şi servicii de post tipărire ca servicii conexe ale activităţii de tipărire, ca de exemplu lucrări […]
12 iunie 2018

Cod CAEN 1820 | Reproducerea înregistrărilor

Cod CAEN 1820 – v2 2021 actualizat
12 iunie 2018

Cod CAEN 1910 | Fabricarea produselor de cocserie

Cod CAEN 1910 – v2 2021 actualizat
12 iunie 2018

Cod CAEN 1920 | Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului

Codul CAEN 1920 include fabricarea combustibililor lichizi sau gazoşi şi a altor produse din petrol brut, din minereuri bituminoase sau alte produse obţinute prin fracţionarea acestora. […]