Grupa CAEN 192 | Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului

Grupa CAEN 18
12 iunie 2018

Cod CAEN 1920 | Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului

Codul CAEN 1920 include fabricarea combustibililor lichizi sau gazoşi şi a altor produse din petrol brut, din minereuri bituminoase sau alte produse obţinute prin fracţionarea acestora. […]