Grupa CAEN 265 | Fabricarea de echipamente de măsură, verificare, control şi navigaţie; producṭia de

Grupa CAEN 26
ceasuri Această grupă include fabricarea de echipamente de măsură, verificare, control şi navigaţie pentru diverse scopuri industriale şi neindustriale, inclusiv dispozitivele de măsurare a timpului, cum sunt orologiile, ceasurile şi dispozitive similare.
12 iunie 2018

Cod CAEN 2651 | Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie

Această clasă cuprinde fabricarea sistemelor şi instrumentelor de căutare, detecţie, navigaţie, ghidare utilizate în aeronautică şi navigaţia maritimă; dispozitive automate de control şi reglare pentru instalaţii […]
12 iunie 2018

Cod CAEN 2652 | Productia de ceasuri

Cod CAEN 2652 – v2 2023 actualizat