Cod COR 811 | Operatori la instalaţiile de exploatare şi prelucrare a minereurilor

Cod COR 81
Operatorii la instalaţiile de exploatare şi prelucrare a minereurilor acţionează şi supraveghează instalaţiile şi maşinile (utilajele) care extrag roci şi minereuri din pământ, prelucrează minereurile şi piatra, forează puţuri, fabrică şi finisează produse din ciment şi piatră.