Cod COR 81 | Operatori la maşini şi instalaţii

Cod COR 8 Cod COR 811 Cod COR 812 Cod COR 813 Cod COR 814 Cod COR 815 Cod COR 816 Cod COR 817 Cod COR 818
Operatorii la maşini şi instalaţii acţionează şi supraveghează, la faţa locului sau prin ghidare de la distanţă prin telecomandă, instalaţii industriale, maşini şi echipamente fixe, sau pentru care mobilitatea nu este parte integrantă a funcţionării. Activitatea desfăşurată, în principal, necesită experienţă şi înţelegere a maşinilor şi echipamentelor industriale ce sunt acţionate şi supravegheate. Abilitatea de a face faţă vitezei de funcţionare a maşinilor şi de a se adapta inovaţiilor tehnologice este adesea necesară.
13 iunie 2018

Cod COR 8111 Mineri şi lucrători în carieră

13 iunie 2018

Cod COR 8112 Operatori la instalaţiile de prelucrare a minereurilor şi rocilor

13 iunie 2018

Cod COR 8113 Operatori la instalaţii de foraj şi sonde de extracţie a ţiţeiului

13 iunie 2018

Cod COR 8114 Operatori la maşini de preparare a cimentului, rocilor şi altor produse minerale

13 iunie 2018

Cod COR 8121 Operatori la instalaţiile de prelucrare a metalelor

13 iunie 2018

Cod COR 8122 Operatori la instalaţiile de finisare şi tratare chimică a suprafeţelor metalice

13 iunie 2018

Cod COR 8131 Operatori la maşini şi instalaţii destinate fabricării produselor chimice

13 iunie 2018

Cod COR 8132 Operatori la maşini şi instalaţii destinate fabricării produselor fotografice

13 iunie 2018

Cod COR 8141 Operatori la maşini şi utilaje pentru fabricarea produselor din cauciuc