Cod COR 812 | Operatori la instalaţiile de prelucrare şi finisare a metalelor

Cod COR 81
Operatorii la instalaţiile de prelucrare şi finisare a metalelor operează acţionează şi supraveghează maşinile (instalaţiile) şi echipamentele de comandă cu o unică funcţie, utilizate pentru a controla transformarea, prelucrarea şi finisarea minereurilor şi metalelor.