Cod COR 815 | Operatori la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor şi articolelor din textile, blănuri şi piele

Cod COR 81
Operatorii la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor şi articolelor din textile, blănuri şi piele acţionează şi supraveghează diverse tipuri de utilaje care pregătesc, prelucrează şi tratează fibrele, firele, pielea, blana; produc, modifică şi repară încălţămintea, articolele de îmbrăcăminte şi fabrică sau curăţă materialele textile sau blana şi articolele din piele.
13 iunie 2018

Cod COR 8151 Operatori la maşini şi utilaje de filatură

13 iunie 2018

Cod COR 8152 Operatori la maşini de ţesut şi tricotat

13 iunie 2018

Cod COR 8153 Operatori la maşini şi utilaje pentru industria confecţiilor

13 iunie 2018

Cod COR 8154 Operatori la maşini de curăţat, albit şi vopsit materiale textile

13 iunie 2018

Cod COR 8155 Operatori la maşini pentru tratarea blănurilor şi pieilor

13 iunie 2018

Cod COR 8156 Operatori la maşini şi utilaje din industria încălţămintei

13 iunie 2018

Cod COR 8157 Operatori la maşini de spălat

13 iunie 2018

Cod COR 8159 Operatori la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor şi articolelor din textile, blănuri şi piele neclasificaţi în grupele de bază anterioare