Cod COR 818 | Alţi operatori la maşini şi utilaje

Cod COR 81
Această grupă de bază include operatorii la maşinile şi utilajele fixe neclasificaţi în altă parte în subgrupa majoră 81 Operatori la maşini şi instalaţii. De exemplu, grupa de bază include operatorii maşinilor care fabrică cabluri şi frânghii înnădite.