GRUPA 26 | IMOBILIZĂRI FINANCIARE

CLASA 2
Din grupa 26 "Imobilizări financiare" fac parte:
18 iunie 2018

Contul 261 | Acţiuni deţinute la entităţile afiliate

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa acţiunilor deţinute la entităţile afiliate. Contul 261 „Acţiuni deţinute la entităţile afiliate” este un cont de activ.
18 iunie 2018

Contul 262 | Acţiuni deţinute la entităţi asociate

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa titlurilor sub forma intereselor de participare, pe care entitatea le deţine în capitalul entităţilor asociate. Contul 262 „Acţiuni deţinute […]
18 iunie 2018

Contul 263 | Acţiuni deţinute la entităţi controlate în comun

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa titlurilor sub forma intereselor de participare, pe care entitatea le deţine în capitalul entităţilor controlate în comun. Contul 263 […]
18 iunie 2018

Contul 264 | Titluri puse în echivalenţă

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa titlurilor de participare consolidate prin metoda punerii în echivalenţă. Contul 264 „Titluri puse în echivalenţă” este un cont de […]
18 iunie 2018

Contul 265 | Alte titluri imobilizate

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa altor titluri de valoare deţinute pe o perioadă îndelungată, în capitalul social al entităţilor, altele decât entităţile afiliate, entităţile […]
18 iunie 2018

Contul 266 | Certificate verzi amânate

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa certificatelor verzi a căror tranzacţionare este amânată, potrivit legii. Contul 266 „Certificate verzi amânate” este un cont de activ.
18 iunie 2018

Contul 267 | Creanţe imobilizate

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa creanţelor imobilizate sub forma împrumuturilor acordate pe termen lung altor entităţi, a altor creanţe imobilizate, cum sunt depozite, garanţii […]
18 iunie 2018

Contul 269 | Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa vărsămintelor de efectuat cu ocazia achiziţionării imobilizărilor financiare. Contul 269 „Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare” este un cont […]