Contul 265 | Alte titluri imobilizate
18 iunie 2018
Contul 263 | Acţiuni deţinute la entităţi controlate în comun
18 iunie 2018

Contul 264 | Titluri puse în echivalenţă

GRUPA 26 | IMOBILIZĂRI FINANCIARE

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa titlurilor de participare consolidate prin metoda punerii în echivalenţă.
Contul 264 „Titluri puse în echivalenţă” este un cont de activ.

Debit

În debitul contului 264 „Titluri puse în echivalenţă” se înregistrează participaţiile în entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, prezentate în situaţiile financiare anuale consolidate la valoarea determinată prin metoda punerii în echivalenţă, astfel:
– costul de achiziţie al titlurilor evaluate prin metoda punerii în echivalenţă (263);
– partea cuvenită investitorului din profitul înregistrat în exerciţiul financiar curent de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (768);
– partea cuvenită investitorului din rezervele înregistrate de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, cu ocazia consolidării prin metoda punerii în echivalenţă (106).

Credit

În creditul contului 264 „Titluri puse în echivalenţă” se înregistrează:
– partea cuvenită investitorului din pierderea înregistrată în exerciţiul curent de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, cu ocazia consolidării prin metoda punerii în echivalenţă a participaţiilor deţinute de investitor în aceste entităţi (668).


Aveți completări legate de contul 264 | Titluri puse în echivalenţă ?

Adresa ta de email nu va fi publicată.

× 4 = 20