Contul 107 | Diferenţe de curs valutar din conversie
18 iunie 2018
Contul 105 | Rezerve din reevaluare
18 iunie 2018

Contul 106 | Rezerve

GRUPA 10 | CAPITAL ŞI REZERVE

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa rezervelor constituite. Contabilitatea rezervelor se ţine pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare sau contractuale şi alte rezerve.
Contul 106 „Rezerve” este un cont de pasiv.

Credit

În creditul contului 106 „Rezerve” se înregistrează:
– profitul net contabil realizat la închiderea exerciţiului curent, repartizat la rezerve în baza unor prevederi legale (129);
– profitul net realizat în exerciţiile anterioare, repartizat la rezerve, conform hotărârii adunării generale a acţionarilor/asociaţilor (117);
– primele de capital transferate la rezerve (104);
– majorarea valorii participaţiilor deţinute în capitalul altor entităţi, ca urmare a încorporării rezervelor în capitalul acestora (261, 262, 263, 265);
– câştigurile legate de vânzarea instrumentelor de capitaluri proprii, transferate la rezerve, potrivit legii (141);
– partea cuvenită investitorului din rezervele înregistrate de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, cu ocazia consolidării prin metoda punerii în echivalenţă (264).

Debit

În debitul contului 106 „Rezerve” se înregistrează:
– rezervele destinate majorării capitalului, potrivit legii (101);
– rezervele utilizate pentru acoperirea pierderilor contabile înregistrate în exerciţiile precedente, conform hotărârii adunării generale a acţionarilor/asociaţilor (117);
– decontarea capitalurilor proprii către acţionari/asociaţi, în cazul operaţiunilor de reorganizare, potrivit legii (456);
– pierderile legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii, acoperite din rezerve (149).
Soldul contului reprezintă rezervele existente şi neutilizate.


Aveți completări legate de contul 106 | Rezerve ?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

− 2 = 3