Contul 457 | Dividende de plată
18 iunie 2018
Contul 455 | Sume datorate acţionarilor/asociaţilor
18 iunie 2018

Contul 456 | Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul

GRUPA 45 | GRUP ŞI ACŢIONARI/ASOCIAŢI

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor cu acţionarii/asociaţii privind capitalul.
Contul 456 „Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul” este un cont bifuncţional.

Debit

În debitul contului 456 „Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul” se înregistrează:
– capitalul subscris de acţionari/asociaţi, în natură şi/sau numerar, capitalul social majorat prin subscrierea sau emisiunea de noi acţiuni/părţi sociale, precum şi capitalul preluat în urma operaţiunilor de reorganizare, potrivit legii (101);
– valoarea primelor stabilite cu ocazia emisiunii, fuziunii/divizării, aportului la capital şi/sau din conversia obligaţiunilor în acţiuni (104);
– sumele achitate acţionarilor/asociaţilor cu ocazia reducerii capitalului, în condiţiile legii (512,
531);
– diferenţele favorabile de curs valutar aferente aportului în valută (765).

Credit

În creditul contului 456 „Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul” se înregistrează:
– aportul în natură al acţionarilor/asociaţilor la capitalul entităţii (205, 208 la 217, 231, 235, 301, 302, 303, 361, 371, 381);
– sumele depuse ca aport în numerar (512, 531);
– împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertite în acţiuni (161);
– capitalul social retras de acţionari/asociaţi, precum şi capitalul social lichidat, potrivit legii (101);
– decontarea capitalurilor proprii către acţionari/asociaţi în cazul operaţiunilor de reorganizare, potrivit legii (106);
– diferenţele nefavorabile de curs valutar înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, sau cu ocazia vărsării capitalului social subscris în valută (665);
– valoarea acţiunilor deţinute de societatea absorbită la societatea absorbantă, preluate de societatea absorbantă ca urmare a fuziunii prin absorbţie (109).
Soldul debitor al contului reprezintă aportul la capital subscris şi nevărsat, iar cel creditor, datoriile entităţii faţă de acţionari/asociaţi.


Aveți completări legate de contul 456 | Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul ?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

3 × 1 =