Contul 532 | Alte valori
18 iunie 2018

Contul 531 | Casa

GRUPA 53 | CASA

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa numerarului aflat în casieria entităţii, precum şi a mişcării acestuia, ca urmare a încasărilor şi plăţilor efectuate.
Contul 531 „Casa” este un cont de activ.

Debit

În debitul contului 531 „Casa” se înregistrează:
– sumele ridicate de la bănci (581);
– sumele încasate de la clienţi (411);
– sumele încasate de la acţionari/asociaţi şi din operaţiuni în participaţie (455, 458);
– sumele încasate reprezentând aport la capitalul social (456);
– debite încasate de la salariaţi şi debitori diverşi (428, 461);
– sumele încasate de la creditori diverşi (462);
– sumele încasate reprezentând venituri anticipate (472);
– sumele încasate şi necuvenite unităţii (473);
– sumele virate unităţii de către subunităţi (în contabilitatea unităţii) sau subunităţilor de către unitate (în contabilitatea subunităţilor) (481, 482);
– sumele restituite în numerar reprezentând avansuri de trezorerie neutilizate (542);
– sumele încasate din servicii prestate, vânzarea mărfurilor şi alte activităţi (704, 707, 708, 4427);
– sumele încasate din studii, redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii (705, 706);
– sumele încasate din despăgubiri şi alte venituri din exploatare (758);
– câştigul rezultat din vânzarea investiţiilor pe termen scurt la un preţ de cesiune mai mare decât valoarea contabilă (764);
– diferenţele favorabile de curs valutar aferente operaţiunilor efectuate în valută în cursul perioadei sau disponibilităţilor în valută, înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (765).

Credit

În creditul contului 531 „Casa” se înregistrează:
– depunerile de numerar la bănci (581);
– costul de achiziţie al investiţiilor financiare cumpărate în numerar (261, 262, 263, 265, 267, 269, 501, 505, 506, 508, 509);
– plăţile efectuate către furnizori (401, 404);
– sumele achitate personalului (421, 423, 424, 425, 426, 428);
– plăţi ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea entităţii (201);
– sumele achitate colaboratorilor (401);
– plăţile efectuate reprezentând sume transferate între unitate şi subunităţi (481, 482);
– sumele achitate reprezentând cheltuielile cu redevenţele, chiriile, primele de asigurări, comisioanele, onorariile, protocol, deplasări, detaşări, transferări, taxe poştale şi taxe de telecomunicaţii, sume achitate pentru alte servicii executate de terţi (612, 613, 622 la 626, 628);
– plăţile efectuate reprezentând alte cheltuieli de exploatare (658);
– sumele achitate terţilor reprezentând reţineri sau popriri din remuneraţii (427);
– sumele plătite din operaţiuni în participaţie (458);
– sumele restituite asociaţilor/acţionarilor (455, 456);
– dividendele plătite acţionarilor/asociaţilor (457);
– sumele achitate creditorilor diverşi (462);
– sumele plătite anticipat (471);
– sumele încasate şi necuvenite unităţii (473);
– plăţile efectuate reprezentând sume transferate între unitate şi subunităţi, precum şi între subunităţi (481, 482);
– cheltuieli legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii, atunci când nu sunt îndeplinite condiţiile pentru recunoaşterea lor ca imobilizări necorporale (149);
– alte cheltuieli legate de răscumpărarea instrumentelor de capitaluri proprii (149);
– plăţile în numerar reprezentând alte valori achiziţionate (532);
– avansurile de trezorerie acordate (542);
– diferenţele nefavorabile de curs valutar, aferente operaţiunilor în valută efectuate în cursul perioadei sau disponibilităţilor în valută existente la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (665).
Soldul contului reprezintă numerarul existent în casierie.


Aveți completări legate de contul 531 | Casa ?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

× 2 = 16