Contul 403 | Efecte de plătit
18 iunie 2018

Contul 401 | Furnizori

GRUPA 40 | FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa datoriilor şi a decontărilor în relaţiile cu furnizorii, alţii decât entităţile afiliate, entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, pentru aprovizionările de bunuri sau serviciile prestate.
Contul 401 „Furnizori” este un cont de pasiv.

Credit

În creditul contului 401 „Furnizori” se înregistrează:
– valoarea la preţ de cumpărare sau standard (prestabilit) al materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, activelor biologice de natura stocurilor, mărfurilor şi ambalajelor, achiziţionate cu titlu oneros de la terţi pe bază de facturi (301, 302, 303, 361, 371, 381, 321, 322, 323, 326, 327, 328), precum şi diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile aferente, în cazul în care evidenţa acestora se ţine la preţuri standard (308, 368, 388);
– valoarea la preţ de înregistrare a produselor aduse de la terţi (341 la 347);
– rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate în exerciţiul financiar curent, aferente exerciţiilor financiare precedente (117);
– valoarea materialelor achiziţionate, nestocate şi consumul de energie şi apă (604, 605);
– valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, facturate de furnizori (409);
– valoarea materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, mărfurilor, ambalajelor etc. achiziţionate, în cazul folosirii metodei inventarului intermitent (601, 602, 603, 607, 608);
– valoarea serviciilor prestate de terţi (611 la 626, 628, 471);
– valoarea facturilor primite, în cazul în care acestea au fost evidenţiate anterior ca facturi nesosite (408);
– taxa pe valoarea adăugată aferentă furnizorilor (4426);
– valoarea timbrelor fiscale şi poştale, biletelor de tratament şi călătorie şi a altor valori achiziţionate (532);
– valoarea despăgubirilor, amenzilor şi penalităţilor datorate terţilor (658);
– valoarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră achiziţionate, aferente perioadei (652);
– diferenţele nefavorabile de curs valutar din evaluarea soldului în valută, înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (665);
– diferenţele nefavorabile aferente datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (668);
– valoarea avansurilor facturate (409).

Debit

În debitul contului 401 „Furnizori” se înregistrează:
– plăţile efectuate către furnizori (512, 531, 541, 542);
– valoarea acceptată a efectelor comerciale de plătit (403);
– valoarea avansurilor acordate furnizorilor, cu ocazia regularizării plăţilor cu aceştia (409);
– sumele nete achitate colaboratorilor şi impozitul reţinut (512, 531, 444);
– valoarea la preţ de înregistrare a produselor cuvenite unităţilor prestatoare, ca plată în natură potrivit prevederilor contractuale (345);
– datorii prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (758);
– valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturării (609);
– valoarea sconturilor obţinute de la furnizori (767);
– valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, predate furnizorului (409);
– diferenţele favorabile de curs valutar aferente datoriilor către furnizori, la decontarea acestora sau cu ocazia evaluării lor la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (765);
– diferenţele favorabile aferente datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, la decontarea acestora sau cu ocazia evaluării lor la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (768).
Soldul contului reprezintă sumele datorate furnizorilor.


Aveți completări legate de contul 401 | Furnizori ?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

× 5 = 20