Contul 755 | Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale
18 iunie 2018

Contul 758 | Alte venituri din exploatare

GRUPA 75 | ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor realizate din alte surse decât cele nominalizate în conturile distincte de venituri ale activităţii de exploatare.
În creditul contului 758 „Alte venituri din exploatare” se înregistrează:
– sumele datorate de personal privind debite, salarii, sporuri sau adaosuri necuvenite, avansuri nejustificate (428);
– valoarea bunurilor constatate lipsă sau deteriorate, imputate terţilor (461);
– valoarea despăgubirilor, amenzilor şi penalităţilor datorate de terţi (411, 451, 453, 461, 418);
– cota-parte a subvenţiilor pentru investiţii trecută la venituri, corespunzător amortizării înregistrate sau la scoaterea din evidenţă a activelor (475);
– bunurile sau valorile primite gratuit (301, 302, 303, 361, 371, 381, 512, 531);
– bunurile rezultate din dezmembrarea unor imobilizări (301, 302, 303);
– drepturi de personal neridicate, prescrise, potrivit legii (426);
– sumele cuvenite unităţii, datorate de către bugetul statului, altele decât impozite şi taxe (448);
– preţul de vânzare al imobilizărilor necorporale şi corporale cedate (451, 453, 461);
– diferenţa dintre valoarea participaţiilor primite ca urmare a participării cu mărfuri la capitalul altor entităţi şi valoarea mărfurilor care fac obiectul participaţiei (261, 262, 263, 265);
– sume prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii, reprezentând datorii faţă de furnizori, creditori diverşi, acţionari/asociaţi (401, 404, 462, 455, 457 şi alte conturi în care urmează să se evidenţieze sumele respective);
– sume prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii, reprezentând datorii privind asigurările sociale, ajutorul de şomaj, impozitul pe profit/venit, taxa pe valoarea adăugată, alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, fonduri speciale, dividende de plătit şi alte datorii cu bugetul statului (431, 437, 441, 4423, 446, 447, 448, 444, 438).

Aveți completări legate de contul 758 | Alte venituri din exploatare ?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

+ 10 = 16