Contul 413 | Efecte de primit de la clienţi
18 iunie 2018

Contul 411 | Clienţi

GRUPA 41 | CLIENŢI ŞI CONTURI ASIMILATE

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa creanţelor şi decontărilor în relaţiile cu clienţii interni şi externi pentru produse, semifabricate, materiale, mărfuri etc. vândute, servicii prestate, pe bază de facturi, cu excepţia entităţilor afiliate, entităţilor asociate şi a entităţilor controlate în comun, inclusiv a clienţilor incerţi, rău-platnici, dubioşi sau aflaţi în litigiu.
Contul 411 „Clienţi” este un cont de activ.

Debit

În debitul contului 411 „Clienţi” se înregistrează:
– valoarea la preţ de vânzare a mărfurilor, produselor, semifabricatelor etc. livrate şi serviciilor prestate, precum şi taxa pe valoarea adăugată aferentă (701 la 708, 4427);
– valoarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate, evidenţiate anterior în contul „Clienţi – facturi de întocmit” (418);
– venituri înregistrate în avans sau de realizat, aferente perioadelor sau exerciţiilor financiare următoare (472);
– valoarea avansurilor facturate clienţilor (419, 4427);
– valoarea creanţelor reactivate (754);
– valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, facturate clienţilor (419);
– valoarea despăgubirilor, amenzilor şi penalităţilor datorate de terţi (758);
– diferenţele favorabile de curs valutar, aferente creanţelor în valută, înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (765);
– diferenţele favorabile aferente creanţelor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (768);
– rezultatul favorabil provenit din corectarea erorilor contabile aferente exerciţiilor financiare anterioare (117).

Credit

În creditul contului 411 „Clienţi” se înregistrează:
– sumele încasate de la clienţi (512, 531);
– decontarea avansurilor încasate de la clienţi (419);
– valoarea garanţiilor reţinute de terţi (267);
– valoarea cecurilor şi efectelor comerciale acceptate (511, 413);
– valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturării (709);
– valoarea sconturilor acordate clienţilor (667);
– sumele trecute pe pierderi cu prilejul scăderii din evidenţă a clienţilor incerţi sau în litigiu (654);
– diferenţa dintre valoarea creanţelor cedate în schimbul titlurilor primite şi valoarea mai mică a titlurilor primite, la data dobândirii acelor titluri (654);
– creanţe prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (658);
– valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, primite de la clienţi (419);
– valoarea creanţelor care fac obiectul participării în natură, potrivit legii, la capitalul social al altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii în capitalul acestora (261, 262, 263, 265);
– diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente creanţelor în valută, înregistrate la decontarea acestora sau cu ocazia evaluării lor la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (665);
– diferenţele nefavorabile aferente creanţelor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, înregistrate la decontarea acestora sau cu ocazia evaluării lor la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (668).
Soldul contului reprezintă sumele datorate de clienţi.


Aveți completări legate de contul 411 | Clienţi ?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

9 × 1 =