Contul 462 | Creditori diverşi
18 iunie 2018

Contul 461 | Debitori diverşi

GRUPA 46 | DEBITORI ŞI CREDITORI DIVERŞI

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa debitorilor proveniţi din pagube materiale create de terţi, alte creanţe provenind din existenţa unor titluri executorii şi a altor creanţe, altele decât entităţile afiliate, entităţile asociate şi entităţile controlate în comun.
Contul 461 „Debitori diverşi” este un cont de activ.

Debit

În debitul contului 461 „Debitori diverşi” se înregistrează:
– valoarea bunurilor constatate lipsă sau deteriorate, imputate terţilor (758, 4427);
– preţul de vânzare al imobilizărilor corporale şi necorporale cedate (758, 4427);
– valoarea imobilizărilor financiare cedate (764);
– valoarea debitelor reactivate (754);
– suma împrumuturilor obţinute prin obligaţiunile emise (161);
– sumele de încasat reprezentând alte împrumuturi şi datorii asimilate (167);
– dividende de încasat aferente titlurilor imobilizate sau celor pe termen scurt (761, 762);
– valoarea titlurilor de plasament pe termen scurt şi a acţiunilor proprii pe termen scurt, cedate, precum şi diferenţa favorabilă dintre preţul de cesiune şi preţul de achiziţie al acestora (501, 506, 508, 764);
– valoarea sumei de încasat din vânzarea acţiunilor proprii răscumpărate (109, 141);
– valoarea veniturilor înregistrate în avans (472);
– sumele reprezentând avansuri de trezorerie, acordate de către entitate persoanelor fizice, altele decât propriii salariaţi, nedecontate până la data bilanţului (542);
– valoarea despăgubirilor şi a penalităţilor datorate de terţi (758);
– sumele datorate de terţi pentru redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii (706);
– dobânzile datorate de către debitorii diverşi (766);
– diferenţele favorabile de curs valutar, aferente creanţelor în valută, înregistrate cu ocazia evaluării acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (765);
– diferenţele favorabile aferente creanţelor cu decontare în funcţie de cursul unei valute, înregistrate cu ocazia evaluării acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (768);
– rezultatul favorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate în exerciţiul financiar curent, aferente exerciţiilor financiare precedente (117).

Credit

În creditul contului 461 „Debitori diverşi” se înregistrează:
– valoarea debitelor încasate (512, 531);
– valoarea sconturilor acordate debitorilor (667);
– sumele trecute pe pierderi cu prilejul scăderii din evidenţă a debitorilor (654);
– creanţe prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (658);
– diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente creanţelor în valută, înregistrate la decontarea acestora sau la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (665);
– diferenţele nefavorabile aferente creanţelor cu decontare în funcţie de cursul unei valute, înregistrate cu ocazia decontării acestora sau la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (668).
Soldul contului reprezintă sumele datorate entităţii de către debitori.


Aveți completări legate de contul 461 | Debitori diverşi ?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

6 + 3 =