GRUPA 46 | DEBITORI ŞI CREDITORI DIVERŞI

CLASA 4
Din grupa 46 "Debitori şi creditori diverşi" fac parte:
18 iunie 2018

Contul 461 | Debitori diverşi

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa debitorilor proveniţi din pagube materiale create de terţi, alte creanţe provenind din existenţa unor titluri executorii şi a altor […]
18 iunie 2018

Contul 462 | Creditori diverşi

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa sumelor datorate terţilor, pe bază de titluri executorii sau a unor obligaţii ale entităţii faţă de terţi provenind din […]