Contul 461 | Debitori diverşi
18 iunie 2018

Contul 462 | Creditori diverşi

GRUPA 46 | DEBITORI ŞI CREDITORI DIVERŞI

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa sumelor datorate terţilor, pe bază de titluri executorii sau a unor obligaţii ale entităţii faţă de terţi provenind din alte operaţiuni, alţii decât entităţile afiliate, entităţile asociate şi entităţile controlate în comun.
Contul 462 „Creditori diverşi” este un cont de pasiv.

Credit

În creditul contului 462 „Creditori diverşi” se înregistrează:
– sumele încasate şi necuvenite (512, 531);
– cheltuieli ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea entităţii (201);
– sumele datorate terţilor reprezentând despăgubiri şi penalităţi (658);
– partea din subvenţii aferente activelor sau veniturilor, de restituit (4751, 472);
– diferenţele nefavorabile de curs valutar din evaluarea soldului în valută, înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (665);
– diferenţele nefavorabile aferente creditorilor cu decontare în funcţie de cursul unei valute, înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (668);
– rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate în exerciţiul financiar curent, aferente exerciţiilor financiare precedente (117);
– cheltuieli legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii atunci când nu sunt îndeplinite condiţiile pentru recunoaşterea lor ca imobilizări necorporale (149);
– alte cheltuieli legate de răscumpărarea instrumentelor de capitaluri proprii (149).

Debit

În debitul contului 462 „Creditori diverşi” se înregistrează:
– sume achitate creditorilor (512, 531);
– valoarea la preţ de înregistrare a produselor cuvenite unităţilor prestatoare ca plată în natură, potrivit prevederilor contractuale (345);
– sconturile obţinute de la creditori (767);
– sume reprezentând datorii faţă de creditori diverşi, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii
(758);
– diferenţele favorabile de curs valutar aferente datoriilor către creditori diverşi, înregistrate la decontarea acestora sau cu ocazia evaluării lor la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (765);
– diferenţele favorabile aferente creditorilor cu decontare în funcţie de cursul unei valute, înregistrate la decontarea acestora sau cu ocazia evaluării lor la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (768).
Soldul contului reprezintă sumele datorate creditorilor diverşi.


Aveți completări legate de contul 462 | Creditori diverşi ?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

7 + 3 =