Contul 405 | Efecte de plătit pentru imobilizări
18 iunie 2018
Contul 403 | Efecte de plătit
18 iunie 2018

Contul 404 | Furnizori de imobilizări

GRUPA 40 | FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa obligaţiilor de plată faţă de furnizorii de imobilizări corporale sau necorporale, alţii decât entităţile afiliate, entităţile asociate şi entităţile controlate în comun.
Contul 404 „Furnizori de imobilizări” este un cont de pasiv.

Credit

În creditul contului 404 „Furnizori de imobilizări” se înregistrează:
– valoarea imobilizărilor facturate de furnizori sau a serviciilor prestate de terţi pentru realizarea acestor imobilizări (201, 203, 205, 206, 208, 211 la 217, 223, 224, 231, 235);
– rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate în exerciţiul financiar curent, aferente exerciţiilor financiare precedente (117);
– obligaţia de plată a ratelor pe baza facturilor emise de locator, în cazul leasingului financiar, şi a dobânzii aferente (167, 666);
– valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări (409);
– taxa pe valoarea adăugată aferentă furnizorilor de imobilizări (4426);
– valoarea despăgubirilor, amenzilor şi penalităţilor datorate terţilor (658);
– diferenţele nefavorabile de curs valutar înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, din evaluarea soldului în valută (665);
– diferenţele nefavorabile aferente datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (668).

Debit

În debitul contului 404 „Furnizori de imobilizări” se înregistrează:
– sumele achitate furnizorilor de imobilizări (512, 531, 541);
– valoarea avansurilor decontate furnizorilor de imobilizări (409);
– valoarea garanţiilor depuse la terţi (167);
– valoarea acceptată a efectelor de plătit pentru imobilizări (405);
– datorii prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (758);
– valoarea sconturilor obţinute de la furnizorii de imobilizări (767);
– diferenţele favorabile de curs valutar aferente datoriilor către furnizorii de imobilizări, la decontarea acestora sau cu ocazia evaluării (765);
– diferenţele favorabile aferente datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, înregistrate la decontarea acestora sau cu ocazia evaluării lor la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (768).
Soldul contului reprezintă sumele datorate furnizorilor de imobilizări.


Aveți completări legate de contul 404 | Furnizori de imobilizări ?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

− 2 = 1