Contul 1018 | Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare
18 iunie 2018

Contul 101 | Capital

GRUPA 10 | CAPITAL ŞI REZERVE

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa capitalului subscris, vărsat şi nevărsat, în natură şi/sau numerar, de către acţionarii/asociaţii unei entităţi, precum şi a majorării sau reducerii capitalului, potrivit legii.
În funcţie de forma juridică a entităţii se înscriu: capitalul social, patrimoniul regiei etc.
Contabilitatea analitică a capitalului se ţine pe acţionari/asociaţi, evidenţiindu-se numărul şi valoarea nominală a acţiunilor/părţilor sociale subscrise sau vărsate.
Referitor la patrimoniul public, respectiv cel privat, se vor avea în vedere prevederile legale în acest sens.
Contul 101 „Capital” este un cont de pasiv.

Credit

În creditul contului 101 „Capital” se înregistrează:
– capitalul subscris de acţionari/asociaţi, în natură şi/sau numerar, capitalul majorat prin subscrierea sau emisiunea de noi acţiuni/părţi sociale, precum şi capitalul preluat în urma operaţiunilor de reorganizare, potrivit legii (456);
– profitul contabil realizat în exerciţiile financiare precedente, utilizat ca sursă de majorare a capitalului social (117);
– rezervele destinate majorării capitalului, potrivit legii (106);
– primele de capital, încorporate în capitalul social (104);
– valoarea instrumentelor de capitaluri proprii acordate angajaţilor şi care majorează capitalul social (103).

Debit

În debitul contului 101 „Capital” se înregistrează:
– capitalul retras de acţionari/asociaţi, precum şi capitalul lichidat cu ocazia operaţiunilor de reorganizare a entităţilor, potrivit legii (456);
– acoperirea pierderilor contabile realizate în exerciţiile financiare precedente, care reduc capitalul social, conform hotărârii adunării generale a acţionarilor/asociaţilor (117);
– reducerea capitalului social cu valoarea acţiunilor proprii răscumpărate şi anulate, potrivit legii
(109);
– diferenţa dintre valoarea nominală a instrumentelor de capitaluri proprii anulate şi valoarea lor de răscumpărare (141).
Soldul contului reprezintă capitalul subscris, vărsat/nevărsat.


Aveți completări legate de contul 101 | Capital ?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

+ 38 = 43