Corectarea erorilor contabile | Monografie contabilă
19 iunie 2018

Înregistrarea reducerilor comerciale şi financiare cu exemple | Monografie contabilă

Monografii contabile

În cadrul tranzacțiilor comerciale, entitățile pot acorda diferite reduceri, de natură comercială sau financiară.

Reducerile comerciale pot fi, de exemplu:
a) rabaturile – se primesc pentru defecte de calitate şi se practică asupra preţului de vânzare;
b) remizele – se primesc în cazul vânzărilor superioare volumului convenit sau dacă cumpărătorul are un statut preferenţial; şi
c) risturnele – sunt reduceri de preţ calculate asupra ansamblului tranzacţiilor efectuate cu acelaşi terţ, în decursul unei perioade determinate.

Printre prevederile cuprinse în reglementările contabile în vigoare, referitoare la evidențierea în contabilitate a reducerilor comerciale acordate sau primite, se regăsesc următoarele:

  • reducerile comerciale acordate de furnizor şi înscrise pe factura de achiziţie ajustează în sensul reducerii costului de achiziţie al bunurilor. Atunci când achiziţia de produse şi primirea reducerii comerciale sunt tratate împreună, reducerile comerciale primite ulterior facturării ajustează, de asemenea, costul de achiziţie al bunurilor;
  • dacă reducerile comerciale înscrise pe factura de achiziție acoperă în totalitate contravaloarea bunurilor achiziționate, acestea se înregistrează în contabilitate la valoarea justă, pe seama veniturilor curente (contul 758 „Alte venituri de exploatare” în cazul stocurilor, respectiv a veniturilor în avans (contul 475 „Subvenții pentru investiții”), în cazul imobilizărilor corporale și necorporale. Veniturile în avans aferente acestor imobilizări se reiau în contul de profit și pierdere pe durata de viață a imobilizărilor respective;
  • reducerile comerciale primite ulterior facturării corectează costul stocurilor la care se referă, dacă acestea mai sunt în gestiune. Dacă stocurile pentru care au fost primite reducerile ulterioare nu mai sunt în gestiune, acestea se evidenţiază distinct în contabilitate (contul 609 „Reduceri comerciale primite”), pe seama conturilor de terţi;
  • în cazul în care informaţiile deţinute nu permit corectarea valorii stocurilor, reducerile respective se reflectă, de asemenea, pe seama contului 609 „Reduceri comerciale primite”;
  • reducerile comerciale primite ulterior facturării unor imobilizări corporale şi necorporale identificabile reprezintă venituri în avans (contul 475 „Subvenţii pentru investiţii”), fiind reluate în contul de profit şi pierdere pe durata de viaţă rămasă a imobilizărilor respective;
  • reducerile comerciale primite ulterior facturării unor imobilizări corporale şi necorporale care nu pot fi identificabile reprezintă venituri ale perioadei (contul 758 „Alte venituri din exploatare”)
  • reducerile comerciale acordate ulterior facturării, indiferent de perioada la care se referă, se evidenţiază distinct în contabilitate (contul 709 „Reduceri comerciale acordate”), pe seama conturilor de terţi;
  • reducerile comerciale legate de prestările de servicii, primite ulterior facturării, respectiv acordate ulterior facturării, indiferent de perioada la care se referă, se evidenţiază distinct în contabilitate (contul 609 „Reduceri comerciale primite”, respectiv contul 709 „Reduceri comerciale acordate”), pe seama conturilor de terţi;
  • în cazul în care reducerile comerciale reprezintă evenimente ulterioare datei bilanţului care conduc la ajustarea situaţiilor financiare anuale, acestea se înregistrează la data bilanţului în contul 408 „Furnizori – facturi nesosite”, respectiv contul 418 „Clienţi – facturi de întocmit”, şi se reflectă în situaţiile financiare ale exerciţiului pentru care se face raportarea, pe baza documentelor justificative. Reducerile care urmează a fi primite, înregistrate la data bilanţului în contul 408 „Furnizori – facturi nesosite”, corectează costul stocurilor la care se referă, dacă acestea mai sunt în gestiune.

Reducerile financiare sunt sub formă de sconturi de decontare acordate pentru achitarea datoriilor înainte de termenul normal de exigibilitate.

Reducerile financiare primite de la furnizor reprezintă venituri ale perioadei indiferent de perioada la care se referă (contul 767 „Venituri din sconturi obţinute”). La furnizor, aceste reduceri acordate reprezintă cheltuieli ale perioadei, indiferent de perioada la care se referă (contul 667 „Cheltuieli privind sconturile acordate”).

În continuare sunt prezentate exemple privind evidențierea în contabilitate a reducerilor comerciale acordate/primite și înscrise pe factura de livrare/achiziție, respectiv a reducerilor financiare:

Exemplu privind înregistrarea reducerilor comerciale acordate de furnizor şi înscrise pe factura de livrare:

Societatea „X” S.R.L. achiziţionează de la societatea „Y” S.R.L. mărfuri la preţul de 6.000 lei.
Cumpărătorul are un statut preferenţial în relaţiile contractuale cu vânzătorul, fapt pentru care acesta din urmă îi acordă o reducere comercială de 5% din valoarea mărfii care este consemnată în factură, după cum urmează:

Mărfuri
6.000 lei
Remiză 5%
300 lei
NET COMERCIAL
5.700 lei

La societatea „X” S.R.L.:
– Înregistrarea în contabilitate a achiziţiei de mărfuri:

371 Mărfuri
= 401 Furnizori 5.700 lei

La societatea „Y” S.R.L.:
– Înregistrarea în contabilitate a vânzării mărfurilor şi a descărcării gestiunii pentru stocurile respective:

4111 Clienţi
= 707 Venituri din vânzarea mărfurilor 5.700 lei

– Descărcarea din gestiune a stocurilor vândute (presupunem că acestea sunt evidențiate în contabilitatea societății „Y” la valoarea de 3.500 lei):

607 Cheltuieli privind mărfurile
= 371 Mărfuri 3.500 lei

Prin urmare, reducerile comerciale acordate de furnizor înscrise pe factura de achiziţie nu se contabilizează distinct la cumpărător, stocurile urmând a fi înregistrate la valoarea lor netă comercială.

La vânzător, veniturile vor fi, de asemenea, evidenţiate în contabilitate la valoarea rezultată după scăderea valorii reducerilor comerciale. Scăderea din gestiune a stocurilor vândute se va face la valoarea lor de înregistrare în contabilitate.

Exemplu privind evidențierea reducerilor financiare primite/acordate

Potrivit reglementărilor contabile în vigoare reducerile financiare primite reprezintă venituri ale perioadei, iar în contabilitatea furnizorului aceste reduceri acordate reprezintă cheltuieli ale perioadei.

Pentru reflectarea în contabilitate a reducerilor financiare primite/acordate se utilizează contul 767 „Venituri din sconturi obţinute”, respectiv contul 667 „Cheltuieli privind sconturile acordate”, după caz.

La 11.01.2015, societatea „A” S.R.L. cumpără piese de schimb de la societatea „B” S.R.L. la preţul de 10.000 lei. Vânzătorul îi acordă cumpărătorului un rabat de 3%, o remiză de 7% şi un scont de decontare de 2% valabil pentru plata anticipată a facturii până la data de 21.01.2015.

Factura emisă de vânzător conţine următoarele date valorice:

Piese de schimb
10.000,00 lei
Rabat 3%
300,00 lei
9.700,00 lei
Remiză 7%
679,00 lei
NET COMERCIAL
9.021,00 lei
Scont de decontare 2%
180,42 lei
NET FINANCIAR
8.840,58 lei

Având în vedere faptul că reflectarea în contabilitate a reducerilor de natură comercială a fost prezentată în exemplele anterioare, în continuare se prezintă doar evidențierea reducerilor de natură financiară, astfel:

– Înregistrările în contabilitatea societății „A” S.R.L. – cumpărător
a) achiziţionarea pieselor de schimb în data de 11.01.2015:

3024 Piese de schimb
= 401 Furnizori 9.021,00 lei

b) plata facturii la data de 20.01.2015 şi înregistrarea scontului primit:

401 Furnizori
= % 9.021,00 lei
5121 Conturi la bănci în lei 8.840,58 lei
767 Venituri din sconturi obţinute 180,42 lei

– Înregistrările în contabilitatea societății „B” S.R.L. – furnizor
a) vânzarea pieselor de schimb în data de 11.01.2015:

4111 Clienţi
= 707 Venituri din vânzarea mărfurilor 9.021,00 lei

b) încasarea facturii în data de 20.01.2015 şi înregistrarea scontului acordat:

%
= 4111 Clienţi 9.021,00 lei
5121 Conturi la bănci în lei
8.840,58 lei
667 Cheltuieli privind sconturile acordate
180,42 lei

Aveți completări legate de Înregistrarea reducerilor comerciale şi financiare cu exemple | Monografie contabilă ?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

8 + 2 =