Grupa CAEN 101 | Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne

Grupa CAEN 10