GRUPA 21 | IMOBILIZĂRI CORPORALE

CLASA 2
Din grupa 21 "Imobilizări corporale" fac parte:
18 iunie 2018

Contul 211 | Terenuri şi amenajări de terenuri

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa terenurilor şi a amenajărilor de terenuri (racordarea lor la sistemul de alimentare cu energie, împrejmuirile, lucrările de acces etc.). […]
18 iunie 2018

Contul 212 | Construcţii

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării construcţiilor. Contul 212 „Construcţii” este un cont de activ.
18 iunie 2018

Contul 213 | Instalaţii tehnice şi mijloace de transport

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării instalaţiilor tehnice şi a mijloacelor de transport. Contul 213 „Instalaţii tehnice şi mijloace de transport” este […]
18 iunie 2018

Contul 214 | Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active corporale. […]
18 iunie 2018

Contul 215 | Investiţii imobiliare

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa investiţiilor imobiliare. Contul 215 „Investiţii imobiliare” este un cont de activ.
18 iunie 2018

Contul 216 | Active corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa activelor corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale, recunoscute ca imobilizări corporale. Contul 216 „Active corporale de explorare […]
18 iunie 2018

Contul 217 | Active biologice productive

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa animalelor de reproducţie şi muncă, precum şi a plantaţiilor. Contul 217 „Active biologice productive” este un cont de activ.